Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Barcinie

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
141 - rozwiń W sprawie montażu kamery monitoringowej - trakt spacerowy - most na rzece Noteć przy drodze wojewódzkiej nr 254 wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich interpelacja Teresa Wilk 2024-02-20 2024-02-29
140 - rozwiń W sprawie naprawy uszkodzeń przy Górze św. Wojciecha interpelacja Witold Antosik 2024-02-15 2024-02-20
139 - rozwiń W sprawie naprawy drogi gminnej interpelacja Witold Antosik 2024-02-15 2024-02-21
138 - rozwiń W sprawie usunięcia dzikiego wysypiska odpadów interpelacja Rafał Rydlewski 2024-02-12 2024-02-15
137 - rozwiń W sprawie wycięcia drzewa interpelacja Ewa Kołodziejska 2024-01-29 2024-02-08
136 - rozwiń W sprawie usunięcia lub podcięcia konarów drzewa znajdującego się przy ulicy Dworcowej interpelacja Rafał Rydlewski 2024-01-08 2024-01-17
135 - rozwiń W sprawie demontażu tymczasowego przyłącza energetycznego interpelacja Rafał Rydlewski 2023-12-04 2023-12-14
134 - rozwiń W sprawie utrudnień w rejestracji do lekarza interpelacja Agnieszka Sulecka 2023-11-13 2023-11-24
133 - rozwiń W sprawie montażu progu zwalniającego na ul. dra Stanisława Krzysia interpelacja Rafał Rydlewski 2023-10-31 2023-11-07
132 - rozwiń W sprawie oznakowania 2 miejsc postojowych o czasowym charakterze na parkingu przed basenem interpelacja Rafał Rydlewski 2023-10-04 2023-10-11
131 - rozwiń W sprawie wyznaczenia dodatkowego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych interpelacja Rafał Rydlewski 2023-10-02 2023-10-11
130 - rozwiń W sprawie wydania opinii prawnej dot. współfinansowania przez gminę pobytu dzieci w rodzinnym domu dziecka interpelacja Agnieszka Sulecka 2023-09-25 2023-09-28
129 - rozwiń W sprawie wykonania wejścia na boisko interpelacja Magdalena Kruszka 2023-09-21 2023-09-26
128 - rozwiń W sprawie nawiezienia kruszywa celem uzupełnienia nierówności i ubytków nawierzchni przy garażach na ul. Krotoszyńskiej interpelacja Jarosław Kucharski 2023-09-13 2023-09-19
127 - rozwiń W sprawie zniwelowania terenu i wykonania bezpiecznego zjazdu dla wózka inwalidzkiego interpelacja Rafał Rydlewski 2023-09-13 2023-09-19
126 - rozwiń w sprawie rozważenia możliwości wykonania zejścia (schodów) dla pieszych na skarpie przy ul. Lotników interpelacja Witold Antosik 2023-09-12 2023-09-19
125 - rozwiń W sprawie wymiany i naprawy tablic informacyjnych w Parku Wolności w Barcinie interpelacja Witold Antosik 2023-09-12 2023-09-18
124 - rozwiń W sprawie wycinki/regulacji gałęzi drzew rosnących na poboczu drogi powiatowej 2369C interpelacja Agnieszka Sulecka 2023-08-31 2023-09-14
123 - rozwiń W sprawie naprawy lub wymiany tabliczek informacyjnych z numeracją zabudowań w Mamliczu interpelacja Agnieszka Sulecka 2023-08-22 2023-08-24
122 - rozwiń W sprawie demontażu linii zasilającej biegnącej od trafostacji do ul. Doktora Krzysia interpelacja Rafał Rydlewski 2023-08-11 2023-08-24
121 - rozwiń W spr. wykonania przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 interpelacja Ewa Kołodziejska 2023-07-13 2023-07-24
120 - rozwiń W sprawie oznakowania miejsc postojowych interpelacja Rafał Rydlewski 2023-06-12 2023-06-16
119 - rozwiń W sprawie wyrażenia opinii w sprawie wykonania dodatkowego zejścia z placu parkingowego na ul. Dworcową interpelacja Rafał Rydlewski 2023-05-30 2023-06-12
118 - rozwiń W sprawie zamontowania kosza na śmieci przy boisku w Kani interpelacja Magdalena Kruszka 2023-05-23 2023-05-30
117 - rozwiń W sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych w Piechcinie oraz poprawy bezpieczeństwa na ul. Zaleskiej interpelacja Bartłomiej Uszko 2023-05-15 2023-05-23
116 - rozwiń W sprawie naprawy drogi powiatowej Barcin - Złotowo interpelacja Rafał Rydlewski 2023-05-15 2023-05-23
115 - rozwiń W sprawie wyznaczenia przy ulicy Artylerzystów w Barcinie przy Miejskim Domu Kultury 4 miejsc parkingowych z czasowym ograniczeniem parkowania interpelacja Janusz Wojtkowiak 2023-04-03 2023-04-06
114 - rozwiń W sprawie remontu dróg powiatowych i naprawy dróg gminnych interpelacja Agnieszka Sulecka 2023-03-01 2023-03-07
113 - rozwiń W sprawie udrożnienia drogi w Piechcinie interpelacja Bartłomiej Uszko 2023-02-28 2023-03-07
112 - rozwiń W sprawie wystosowania pisma do właściciela nieruchomości przy ul. dra Stanisława Krzysia o uporządkowanie terenu interpelacja Rafał Rydlewski 2023-02-21 2023-02-24
111 - rozwiń W sprawie zamontowania  lustra  drogowego  dla kierowców   przy  przejściu dla pieszych  na  ulicy Lotników (przy  bloku nr 3) w Barcinie. interpelacja Janusz Wojtkowiak 2023-02-17 2023-02-21
110 - rozwiń W sprawie przedłużenia chodnika wzdłuż ul. Podgórnej do ul. Spokojnej, Cichej i Leśnej interpelacja Teresa Wilk 2023-01-17 2023-01-23
109 - rozwiń W sprawie usunięcia żywopłotu wzdłuż ul. Okrężnej w Piechcinie interpelacja Bartłomiej Uszko 2022-12-08 2022-12-15
108 - rozwiń W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych interpelacja Teresa Wilk 2022-12-08 2022-12-14
107 - rozwiń W sprawie wykonania prac brukarskich na fragmencie działki nr 81/78 w Barcinie interpelacja Rafał Rydlewski 2022-12-02 2022-12-07
106 - rozwiń W sprawie podjęcia działań mających na celu uruchomienie procedury prawnej niedopuszczenia do rozpoczęcia uruchomienia punktu zbierania i przetwarzania odpadów w Mamliczu interpelacja Agnieszka Sulecka 2022-12-01 2022-12-12
105 - rozwiń W sprawie wystosowania pisma do Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Barcinie celem poprawy bezpieczeństwa i estetyki działki przyległej do sklepu w Krotoszynie interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-11-25 2022-12-02
104 - rozwiń W sprawie przycięcia drzewostanu przy drodze wojewódzkiej nr 254 interpelacja Rafał Rydlewski 2022-10-21 2022-10-25
103 - rozwiń W sprawie wykonania dywanika bitumicznego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 251. interpelacja Janusz Wojtkowiak 2022-09-23 2022-10-04
102 - rozwiń W sprawie poprawy dostępności przestrzeni publicznej do potrzeb osób niedowidzących. interpelacja Remigiusz Paszkiet 2022-09-23 2022-10-04
101 - rozwiń W sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 254 interpelacja Rafał Rydlewski 2022-09-06 2022-09-16
100 - rozwiń W sprawie wycięcia suchego drzewa przy drodze powiatowej Pturek - Lubostroń interpelacja Janusz Wojtkowiak 2022-08-12 2022-08-23
99 - rozwiń W sprawie utworzenia na terenie gminy łąk kwietnych interpelacja Bartłomiej Uszko 2022-08-05 2022-08-12
98 - rozwiń W sprawie renowacji tablicy informacyjnej nad Notecią interpelacja Magdalena Kruszka 2022-07-22 2022-07-27
97 - rozwiń W sprawach: poprawienia lustra drogowego przy ul. Dworcowej w Barcinie oraz poprawy oznakowania poziomego na ul. Mogileńskiej i Pakoskiej w Barcinie interpelacja Remigiusz Paszkiet 2022-07-04 2022-07-15
96 - rozwiń W sprawie naprawy piłkochwytów na boisku w Kani interpelacja Witold Antosik 2022-06-13 2022-06-21
95 - rozwiń W sprawie zamontowania słupów do gry w koszykówkę na boisku interpelacja Rafał Rydlewski 2022-06-09 2022-06-21
94 - rozwiń Interpelacja w sprawie podcięcia koron drzew rosnących przy ul. Dworcowej interpelacja Rafał Rydlewski 2022-05-23 2022-05-25
93 - rozwiń W sprawie naprawy dróg wewnętrznych oraz odwodnienia na placu garażowym przy ulicy Dworcowej interpelacja Rafał Rydlewski 2022-05-16 2022-05-24
92 - rozwiń W sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości Wolice, który byłby zgodny z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego interpelacja Magdalena Kruszka 2022-05-12 2022-05-18
91 - rozwiń W sprawie wystosowania pisma do właściciela budynku trafostacji usytuowanej na działce 81/17 celem poprawy jego elewacji interpelacja Rafał Rydlewski 2022-03-14 2022-03-22
90 - rozwiń W sprawie postawienia słupa ogłoszeniowego przy ul. Artylerzystów interpelacja Ewa Kołodziejska 2022-02-10 2022-02-23
89 - rozwiń W sprawie zainstalowania dodatkowej kamery monitoringu interpelacja Rafał Rydlewski 2022-02-08 2022-02-18
88 - rozwiń W sprawie pomocy osobom niepełnosprawnym interpelacja Rafał Rydlewski 2021-10-21 2021-10-28
87 - rozwiń W sprawie montażu lustra drogowego na ul. dra Stanisława Krzysia w Barcinie interpelacja Rafał Rydlewski 2021-10-05 2021-10-14
86 - rozwiń W sprawie dokonania przeglądu i naprawy chodników na osiedlu domów jednorodzinnych w Barcinie oraz interwencji u zarządcy drogi wojewódzkiej nr 251 w sprawie ustawienia ograniczenia prędkości w miejscowości Knieja interpelacja 2021-09-30 2021-10-14
85 - rozwiń W sprawie ustawienia urządzenia informującego (ostrzegającego) o ewentualnym przekroczeniu prędkości przez kierujących na ul. Mogileńskiej oraz zapytanie w sprawie oznakowania przejść dla pieszych. interpelacja Remigiusz Paszkiet 2021-09-14 2021-09-21
84 - rozwiń W sprawie przeczyszczenia kanałów odprowadzających wody opadowe na placu garażowym przy ulicy Dworcowej interpelacja Rafał Rydlewski 2021-09-08 2021-09-15
83 - rozwiń W sprawie naprawy drogi Mamlicz - Lisewo Kościelne interpelacja Agnieszka Sulecka 2021-09-02 2021-09-17
82 - rozwiń W sprawie drogi wojewódzkiej nr 254 odcinek Barcin - Szczepanowo interpelacja Paweł Ratajczak 2021-08-31 2021-09-10
81 - rozwiń W sprawie podcięcia drzewa rosnącego przy skrzyżowaniu ulicy Jakuba Wojciechowskiego z DW 254. interpelacja Rafał Rydlewski 2021-08-02 2021-08-12
80 - rozwiń W sprawie zaniedbanego terenu zieleni przy nieczynnym dworcu kolejowym w Barcinie interpelacja Paweł Ratajczak 2021-06-10 2021-06-21
79 - rozwiń W sprawie drogi wojewódzkiej nr 251 interpelacja Paweł Ratajczak 2021-06-01 2021-06-10
78 - rozwiń W sprawie budowy oświetlenia przy drodze gminnej w Mamliczu oraz naprawy drogi gminnej nr 130307C. interpelacja Agnieszka Sulecka 2021-05-27 2021-06-11
77 - rozwiń W sprawie usunięcia topoli przy drodze powiatowej nr 2371. interpelacja Agnieszka Sulecka 2021-05-10 2021-05-20
76 - rozwiń W sprawie usuwania odpadów z gospodarstw rolniczych. interpelacja Agnieszka Sulecka 2021-05-10 2021-05-19
75 - rozwiń W sprawie ujęcia w planach dotyczących napraw cząstkowych nawierzchni, dróg osiedlowych przy ulicy Lotników i Artylerzystów oraz wyznaczenia miejsca i postawienia stojaka(ów) na rowery przy SPZOZ w Barcinie interpelacja Remigiusz Paszkiet 2021-05-05 2021-05-18
74 - rozwiń W sprawie wystosowania pisma do właściciela budynku trafostacji usytuowanej na działce 81/17 celem poprawy jego elewacji interpelacja Rafał Rydlewski 2021-04-12 2021-04-20
73 - rozwiń W sprawie naprawy nawierzchni drogi powiatowej nr 2363 w miejscowości Julianowo oraz usunięcia suchych konarów zwisających nad drogą interpelacja Witold Antosik 2021-03-29 2021-04-09
72 - rozwiń W sprawie naprawy drogi gminnej (przedłużenie ul. Podgórnej) interpelacja Witold Antosik 2021-03-29 2021-04-12
71 - rozwiń W sprawie dokonania przeglądu drzew przy drodze gminnej Piechcin - Zalesie Barcińskie interpelacja Jakub Wojciechowski 2021-03-17 2021-03-23
70 - rozwiń W sprawie usunięcia słupa trakcji elektrycznej interpelacja Rafał Rydlewski 2021-03-16 2021-03-25
69 - rozwiń W sprawie rozbudowy oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Podgórnej w Barcinie interpelacja Teresa Wilk 2021-03-10 2021-03-19
68 - rozwiń W sprawie wykonania odwodnienia drogi powiatowej 2364 Młodocin – Jadowniki i drogi wojewódzkiej 251 w miejscowości Młodocin. interpelacja Janusz Wojtkowiak 2021-02-25 2021-03-02
67 - rozwiń W sprawie interwencji w Zarządzie Dróg Powiatowych dot. udrożnienia rowów przy drodze powiatowej interpelacja Agnieszka Sulecka 2021-02-19 2021-03-02
66 - rozwiń W sprawie naprawy lampy oraz segregacji odpadów na cmentarzu. interpelacja Marek Koliński 2021-02-05 2021-02-08
65 - rozwiń W sprawie naprawy chodnika przy ul. Artylerzystów w Barcinie interpelacja Rafał Rydlewski 2021-01-11 2021-01-18
64 - rozwiń W sprawie naprawy lampy przy ul. Artylerzystów interpelacja Rafał Rydlewski 2021-01-05 2021-01-07
63 - rozwiń W sprawie wycinki drzew przy drodze wojewódzkiej nr 251 interpelacja Rafał Rydlewski 2021-01-04 2021-01-18
62 - rozwiń W sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie budowy placu zabaw w Mamliczu interpelacja Agnieszka Sulecka 2020-12-18 2020-12-22
61 - rozwiń W sprawie ustawienia w Piechcinie pojemnika na nakrętki interpelacja Bartłomiej Uszko 2020-12-03 2020-12-10
60 - rozwiń W sprawie zanieczyszczonej drogi wojewódzkiej nr 251 interpelacja Jakub Wojciechowski 2020-11-26 2020-12-01
59 - rozwiń W sprawie naprawy progu zwalniającego, korekty drzew i braku pojemników na cmentarzu oraz ustawienia lustra na skrzyżowaniu. interpelacja Marek Koliński 2020-11-17 2020-11-20
58 - rozwiń W sprawie naprawy chodnika przy ul. Jakuba Wojciechowskiego interpelacja Rafał Rydlewski 2020-11-16 2020-11-20
57 - rozwiń W sprawie przycięcia drzewostanu przy drodze wojewódzkiej nr 254. interpelacja Rafał Rydlewski 2020-10-15 2020-10-22
56 - rozwiń W sprawie montażu ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej przy przejeździe kolejowym w Piechcinie interpelacja Bartłomiej Uszko 2020-10-08 2020-10-13
55 - rozwiń W sprawie usunięcia betonowego szkieletu słupa oświetleniowego interpelacja Rafał Rydlewski 2020-10-06 2020-10-09
54 - rozwiń Interpelacja w sprawie przestawienia znaków D-42/D-43 początek/koniec obszaru zabudowanego. interpelacja Jakub Wojciechowski 2020-09-29 2020-10-01
53 - rozwiń W sprawie pominięcia sołectw we wniosku o wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 interpelacja Agnieszka Sulecka 2020-09-21 2020-09-28
52 - rozwiń W sprawie dobudowania chodnika w Piechcinie interpelacja Jakub Wojciechowski 2020-09-18 2020-10-01
51 - rozwiń W sprawie sygnalizacji świetlnej w Piechcinie interpelacja Jakub Wojciechowski 2020-09-18 2020-10-01
50 - rozwiń W sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym interpelacja Ewa Kołodziejska 2020-08-27 2020-08-31
49 - rozwiń Interpelacja w sprawie podcięcia korony drzewa. interpelacja Rafał Rydlewski 2020-08-10 2020-08-19
48 - rozwiń Interpelacja w sprawie remontu dróg powiatowych na odcinku Barcin-Złotowo i na odcinku Mamlicz – Jordanowo. interpelacja Agnieszka Sulecka 2020-08-06 2020-08-20
47 - rozwiń W sprawie naprawy pochylonego słupa oświetleniowego na parkingu przy ul. Artylerzystów. interpelacja Rafał Rydlewski 2020-07-14 2020-07-23
46 - rozwiń W sprawie naprawy progu zwalniającego na ul. Dra Stanisława Krzysia interpelacja Rafał Rydlewski 2020-06-29 2020-07-03
45 - rozwiń W sprawie wykonania progu zwalniającego na ul. Podgórnej w Barcinie. interpelacja Janusz Wojtkowiak 2020-06-19 2020-06-26
44 - rozwiń W sprawie montażu pojemnika na psie odchody na ulicy doktora Stanisława Krzysia interpelacja Rafał Rydlewski 2020-06-08 2020-06-22
43 - rozwiń Interpelacja w sprawie usunięcia piasku w Dąbrówce Barcińskiej. interpelacja Agnieszka Sulecka 2020-05-07 2020-05-12
42 - rozwiń Interpelacja w sprawie montażu ławki w okolicy schodów łączących ulicę Doktora Krzysia z ulicą Jakuba Wojciechowskiego. interpelacja Rafał Rydlewski 2020-05-04 2020-05-12
41 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy chodnika biegnacego wzdłuż ulicy Jakuba Wojciechowskiego. interpelacja Rafał Rydlewski 2020-04-14 2020-04-21
40 - rozwiń Interpelacja w sprawie interwencji u Zarządcy drogi nr 254 w celu poprawy jej stanu. interpelacja Remigiusz Paszkiet 2020-03-13 2020-03-18
39 - rozwiń Interpelacja w sprawie poprawy stanu dróg zlokalizowanych pomiędzy garażami przy ul. Lotników i Dworcowej w Barcinie . interpelacja Remigiusz Paszkiet 2020-03-13 2020-03-18
38 - rozwiń Interpelacja w sprawie wystosowania pisma do właściciela dawnego ośrodka wczasowego w miejscowości Pturek w sprawie usunięcia dawnej reklamy. interpelacja Janusz Wojtkowiak 2020-03-13 2020-03-18
37 - rozwiń Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości zwiększenia częstotliwości wywozu pojemników na makulaturę oraz plastik z terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. interpelacja Rafał Rydlewski 2020-03-03 2020-03-13
36 - rozwiń Interpelacja w sprawie usunięcia z drogi powalonego drzewa. interpelacja Rafał Rydlewski 2020-03-02 2020-03-17
35 - rozwiń Interpelacja w sprawie wnioskowania do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o interwencję w związku z podgryzaniem nad Notecią drzew przez bobry oraz dokonanie przeglądu drzewostanu nad brzegiem rzeki. interpelacja Janusz Wojtkowiak 2020-01-24 2020-01-27
34 - rozwiń Interpelacja w sprawie wystosowania pisma do wykonawcy nowo wybudowanego budynku przy ulicy Artylerzystów 29 o wykonanie robót przywracających stan sprzed rozpoczęcia budowy na działce będącej własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie. interpelacja Rafał Rydlewski 2020-01-20 2020-01-23
33 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ul. Polnej w Barcinie. interpelacja Marek Koliński 2019-12-17 2019-12-19
32 - rozwiń Interpelacja w sprawie ujęcia w harmonogramie robót brukarskich na rok 2020 naprawy chodnika przy ul. Artylerzystów w Barcinie. interpelacja Ewa Kołodziejska 2019-12-10 2019-12-19
31 - rozwiń Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu PKP z prośbą o uporządkowanie terenu należącego do spółki oraz zabezpieczenie budynków, które się tam znajdują. interpelacja Sławomir Zelek 2019-11-07 2019-11-18
30 - rozwiń Interpelacja w sprawie zakupu dekoracji świątecznych. interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-10-22 2019-11-05
29 - rozwiń Interpelacja w sprawie postawienia znaku ograniczenia prędkości na odcinku drogi powiatowej nr 2368C relacji Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie. interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-10-22 2019-10-30
28 - rozwiń Interpelacja w sprawie postawienia przy drodze wiodącej przez las z Krotoszyna do Sadłogoszczy znaku ostrzegawczego informującego o ruchu pieszych. interpelacja Piotr Niestatek 2019-10-16 2019-10-23
27 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ulicy Marii Konopnickiej w Barcinie. interpelacja Marek Koliński 2019-10-11 2019-10-16
26 - rozwiń Interpelacja w sprawie przycięcia krzewów rosnących na ulicach osiedla domów jednorodzinnych w Barcinie. interpelacja Marek Koliński 2019-10-11 2019-10-17
25 - rozwiń Interpelacja w sprawie interwencji u zarządcy drogi wojewódzkiej nr 254, w celu „doświetlenia” przejścia dla pieszych oraz ograniczenia prędkości do 40 km/h w miejscu skrzyżowania w/w z ulicami Słowackiego i Artylerzystów (przejście przy kościele). interpelacja Marek Koliński 2019-10-11 2019-10-16
24 - rozwiń Interpelacja w sprawie usunięcia krzewów żywopłotu rosnącego na skarpie przy przejściu dla pieszych naprzeciwko Szkoły Podstawowej w Piechcinie. interpelacja Sławomir Zelek 2019-10-10 2019-10-17
23 - rozwiń Interpelacja w sprawie możliwości zamontowania progu zwalniającego przed dojazdem do skrzyżowania z drogą gminną w Barcinie Wsi od strony drogi wojewódzkiej nr 254 (łącznik DW z ul. Podgórną). interpelacja Witold Antosik 2019-09-13 2019-09-20
22 - rozwiń Interpelacja w sprawie wycinki/regulacji gałęzi rosnących na poboczu drogi wewnętrznej w Mamliczu, która łączy drogi powiatowe nr 2371C i nr 2369C. interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-08-22 2019-08-29
21 - rozwiń Interpelacja w sprawie postawienia znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h przy drodze gminnej 130308C Mamlicz-Barcin Wieś. interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-08-19 2019-08-26
20 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy kostki betonowej na trakcie spacerowym nad rzeką Noteć na wysokości Środowiskowego Domu Samopomocy oraz w sprawie ponownego zamontowania lustra na ul. 4 Stycznia na budynku nr 1. interpelacja Teresa Wilk 2019-08-16 2019-08-26
19 - rozwiń Interpelacja w sprawie wyczyszczenia z piasku rowu odwadniającego przy drodze wojewódzkiej nr 251 pomiędzy miejscowościami Knieja - Pturek. interpelacja Janusz Wojtkowiak 2019-08-16 2019-08-20
18 - rozwiń Interpelacja w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich interpelacja Agnieszka Gaczkowska 2019-08-13 2019-08-26
17 - rozwiń Interpelacja w sprawie postawienia znaku ograniczenia prędkości do 60 km/h przy drodze powiatowej nr 2368 Barcin - Złotniki Kujawskie w miejscowości Złotowo. interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-08-02 2019-08-26
16 - rozwiń Interpelacja w sprawie ponownej analizy i rozpatrzenia wniosku o wycinkę drzew znajdujących się w pasie ruchu drogowego przy DW 251 na łuku drogi w miejscowości Krotoszyn (tuż za zjazdem z ulicy Dworcowej) interpelacja Rafał Rydlewski 2019-07-29 2019-08-20
15 - rozwiń Interpelacja w sprawie oznakowania z ograniczeniem czasowym 3 parkingów przy ul. Artylerzystów interpelacja Janusz Wojtkowiak 2019-05-30 2019-06-05
14 - rozwiń Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych oraz udzielenia aprobaty Burmistrza na wycięcie trzech topoli rosnących przy pasie drogowym naprzeciwko posesji Mamlicz 16. interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-05-22 2019-08-20
13 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni na drogach gminnych w kierunku Dąbrówki Barcińskiej nr 130307C oraz części asfaltowej w kierunku Barcina Wsi, prostopadłych do drogi powiatowej nr 2371 interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-05-21 2019-06-05
12 - rozwiń Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ponowną analizę i rozpatrzenie wniosku o wycinkę drzew znajdujących się w pasie ruchu drogowego przy DW 251 na łuku drogi w miejscowości Krotoszyn. interpelacja Rafał Rydlewski 2019-04-29 2019-05-28
11 - rozwiń Interpelacja w sprawie parkingu należącego do sklepu interpelacja Rafał Rydlewski 2019-04-08 2019-04-16
10 - rozwiń Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wykonania montażu poprzecznych linii akustycznych na skrzyżowaniu ulic Żnińskiej, św. Wojciecha i Pałuckiej interpelacja Rafał Rydlewski 2019-03-18 2019-03-22
9 - rozwiń Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków na zakup projektu budowy oświetlenia drogi gminnej w Mamliczu interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-01-16 2019-01-24
8 - rozwiń Interpelacja w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 251 w Młodocinie interpelacja Janusz Wojtkowiak 2019-01-15 2019-01-23
7 - rozwiń Interpelacja w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych interpelacja Paweł Ratajczak 2019-01-14 2019-01-21
6 - rozwiń Interpelacja w sprawie montażu oświetlenia świątecznego w Mamliczu interpelacja Agnieszka Sulecka 2018-12-17 2018-12-31
5 - rozwiń Interpelacja w sprawie zainstalowania nowej lampy w Piechcinie interpelacja Jakub Wojciechowski 2018-12-14 2018-12-21
4 - rozwiń Interpelacja w sprawie wyposażenia placówek oświatowych w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów interpelacja Jakub Wojciechowski 2018-12-14 2018-12-20
3 - rozwiń Interpelacja w sprawie montażu dekoracji świątecznych interpelacja Hubert Łukomski 2018-12-06 2018-12-18
2 - rozwiń Interpelacja w sprawie oświetlenia na stadionie interpelacja Rafał Rydlewski 2018-12-04 2018-12-13
1 - rozwiń Interpelacje w sprawach: zmiany sposobu parkowania przy garażach na ul. Lotników, postawienia znaku drogowego oraz o interwencję u zarządcy drogi nr 254 w sprawie poprawy nawierzchni ul. Mogileńskiej w Barcinie. interpelacja Remigiusz Paszkiet 2018-12-04 2018-12-13