Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
14 - rozwiń Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych oraz udzielenia aprobaty na wycięcie trzech topoli rosnących przy pasie drogowym naprzeciwko posesji Mamlicz 16. interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-05-22
13 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni na drugach gminnych w kierunku Dąbrówki Barcińskiej nr 130307C oraz części asfaltowej w kierunku Barcina Wsi, prostopadłych do drogi powiatowej nr 2371 interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-05-21
12 - rozwiń Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ponowną analizę i rozpatrzenie wniosku o wycinkę drzew znajdujących się w pasie ruchu drogowego przy DW 252 na łuku drogi w miejscowości Krotoszyn. interpelacja Rafał Rydlewski 2019-04-29 2019-05-09
11 - rozwiń Interpelacja w sprawie parkingu należącego do sklepu interpelacja Rafał Rydlewski 2019-04-08 2019-04-16
10 - rozwiń Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wykonania montażu poprzecznych linii akustycznych na skrzyżowaniu ulic Żnińskiej, św. Wojciecha i Pałuckiej interpelacja Rafał Rydlewski 2019-03-18 2019-03-22
9 - rozwiń Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków na zakup projektu budowy oświetlenia drogi gminnej w Mamliczu interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-01-16 2019-01-24
8 - rozwiń Interpelacja w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 251 w Młodocinie interpelacja Janusz Wojtkowiak 2019-01-15 2019-01-23
7 - rozwiń Interpelacja w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych interpelacja Paweł Ratajczak 2019-01-14 2019-01-21
6 - rozwiń Interpelacja w sprawie montażu oświetlenia świątecznego w Mamliczu interpelacja Agnieszka Sulecka 2018-12-17 2018-12-31
5 - rozwiń Interpelacja w sprawie zainstalowania nowej lampy w Piechcinie interpelacja Jakub Wojciechowski 2018-12-14 2018-12-21
4 - rozwiń Interpelacja w sprawie wyposażenia placówek oświatowych w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów interpelacja Jakub Wojciechowski 2018-12-14 2018-12-20
3 - rozwiń Interpelacja w sprawie montażu dekoracji świątecznych interpelacja Hubert Łukomski 2018-12-06 2018-12-18
2 - rozwiń Interpelacja w sprawie oświetlenia na stadionie interpelacja Rafał Rydlewski 2018-12-04 2018-12-13
1 - rozwiń Interpelacje w sprawach: zmiany sposobu parkowania przy garażach na ul. Lotników, postawienia znaku drogowego oraz o interwencję u zarządcy drogi nr 254 w sprawie poprawy nawierzchni ul. Mogileńskiej w Barcinie. interpelacja Remigiusz Paszkiet 2018-12-04 2018-12-13