Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
1 W sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na poprawę estetyki placu zabaw usytuowanego przy ulicy Artylerzystów na wysokości bloku nr 19 interpelacja Rafał Rydlewski 2024-05-21 2024-05-28
2 W sprawie przeniesienia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej usytuowanego przy ulicy Doktora Stanisława Krzysia interpelacja Rafał Rydlewski 2024-05-28 2024-06-06
3 W sprawie dostarczenia kruszywa celem utwardzenia dróg przy garażach interpelacja Krzysztof Harenda 2024-06-05 2024-06-07
4 W sprawie wystąpienia do właściciela nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego o przycięcie gałęzi drzew i krzewów interpelacja Krzysztof Harenda 2024-06-05 2024-06-13
5 W sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 251 interpelacja Ewa Chęś 2024-06-07 2024-06-13
6 W sprawie korekty drzewostanu przy drodze wojewódzkiej nr 251 interpelacja Ewa Chęś 2024-06-07 2024-06-13
7 W sprawie naprawy zapadłej niecki na drodze wojewódzkiej nr 251 interpelacja Ewa Chęś 2024-06-07 2024-06-13
8 W sprawie postawienia kosza na odpady przy przystanku autobusowym w Pturku interpelacja Ewa Chęś 2024-06-07 2024-06-11
9 W sprawie wykaszania i korekty drzewostanu na placach zabaw interpelacja Ewa Chęś 2024-06-07 2024-06-13
10 W sprawie naprawy wiaty przystankowej przy ul. Dworcowej w Barcinie interpelacja Kamila Maciejewska 2024-06-14 2024-06-21
11 W sprawie montażu barierek przy przejściu dla pieszych na ul. Pakoskiej interpelacja Michał Pałka 2024-06-14 2024-06-21
12 W sprawie wykoszenia, wyczyszczenia oraz przeprofilowania rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z placu garażowego usytuowanego przy ulicy Dworcowej interpelacja Rafał Rydlewski 2024-06-25 2024-06-28
13 W sprawie zainstalowania luster drogowych celem poprawy bezpieczeństwa przy ul. 4 Stycznia. interpelacja Rafał Rydlewski 2024-07-17
14 W sprawie naprawy progu zwalniającego na ul. Artylerzystów interpelacja Kamila Maciejewska 2024-07-23