Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
53 - rozwiń W sprawie pominięcia sołectw we wniosku o wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 interpelacja Agnieszka Sulecka 2020-09-21
52 - rozwiń W sprawie dobudowania chodnika w Piechcinie interpelacja Jakub Wojciechowski 2020-09-18
51 - rozwiń W sprawie sygnalizacji świetlnej w Piechcinie interpelacja Jakub Wojciechowski 2020-09-18
50 - rozwiń W sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym interpelacja Ewa Kołodziejska 2020-08-27 2020-08-31
49 - rozwiń Interpelacja w sprawie podcięcia korony drzewa. interpelacja Rafał Rydlewski 2020-08-10 2020-08-19
48 - rozwiń Interpelacja w sprawie remontu dróg powiatowych na odcinku Barcin-Złotowo i na odcinku Mamlicz – Jordanowo. interpelacja Agnieszka Sulecka 2020-08-06 2020-08-20
47 - rozwiń W sprawie naprawy pochylonego słupa oświetleniowego na parkingu przy ul. Artylerzystów. interpelacja Rafał Rydlewski 2020-07-14 2020-07-23
46 - rozwiń W sprawie naprawy progu zwalniającego na ul. Dra Stanisława Krzysia interpelacja Rafał Rydlewski 2020-06-29 2020-07-03
45 - rozwiń W sprawie wykonania progu zwalniającego na ul. Podgórnej w Barcinie. interpelacja Janusz Wojtkowiak 2020-06-19 2020-06-26
44 - rozwiń W sprawie montażu pojemnika na psie odchody na ulicy doktora Stanisława Krzysia interpelacja Rafał Rydlewski 2020-06-08 2020-06-22
43 - rozwiń Interpelacja w sprawie usunięcia piasku w Dąbrówce Barcińskiej. interpelacja Agnieszka Sulecka 2020-05-07 2020-05-12
42 - rozwiń Interpelacja w sprawie montażu ławki w okolicy schodów łączących ulicę Doktora Krzysia z ulicą Jakuba Wojciechowskiego. interpelacja Rafał Rydlewski 2020-05-04 2020-05-12
41 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy chodnika biegnacego wzdłuż ulicy Jakuba Wojciechowskiego. interpelacja Rafał Rydlewski 2020-04-14 2020-04-21
40 - rozwiń Interpelacja w sprawie interwencji u Zarządcy drogi nr 254 w celu poprawy jej stanu. interpelacja Remigiusz Paszkiet 2020-03-13 2020-03-18
39 - rozwiń Interpelacja w sprawie poprawy stanu dróg zlokalizowanych pomiędzy garażami przy ul. Lotników i Dworcowej w Barcinie . interpelacja Remigiusz Paszkiet 2020-03-13 2020-03-18
38 - rozwiń Interpelacja w sprawie wystosowania pisma do właściciela dawnego ośrodka wczasowego w miejscowości Pturek w sprawie usunięcia dawnej reklamy. interpelacja Janusz Wojtkowiak 2020-03-13 2020-03-18
37 - rozwiń Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości zwiększenia częstotliwości wywozu pojemników na makulaturę oraz plastik z terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. interpelacja Rafał Rydlewski 2020-03-03 2020-03-13
36 - rozwiń Interpelacja w sprawie usunięcia z drogi powalonego drzewa. interpelacja Rafał Rydlewski 2020-03-02 2020-03-17
35 - rozwiń Interpelacja w sprawie wnioskowania do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o interwencję w związku z podgryzaniem nad Notecią drzew przez bobry oraz dokonanie przeglądu drzewostanu nad brzegiem rzeki. interpelacja Janusz Wojtkowiak 2020-01-24 2020-01-27
34 - rozwiń Interpelacja w sprawie wystosowania pisma do wykonawcy nowo wybudowanego budynku przy ulicy Artylerzystów 29 o wykonanie robót przywracających stan sprzed rozpoczęcia budowy na działce będącej własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie. interpelacja Rafał Rydlewski 2020-01-20 2020-01-23
33 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ul. Polnej w Barcinie. interpelacja Marek Koliński 2019-12-17 2019-12-19
32 - rozwiń Interpelacja w sprawie ujęcia w harmonogramie robót brukarskich na rok 2020 naprawy chodnika przy ul. Artylerzystów w Barcinie. interpelacja Ewa Kołodziejska 2019-12-10 2019-12-19
31 - rozwiń Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu PKP z prośbą o uporządkowanie terenu należącego do spółki oraz zabezpieczenie budynków, które się tam znajdują. interpelacja Sławomir Zelek 2019-11-07 2019-11-18
30 - rozwiń Interpelacja w sprawie zakupu dekoracji świątecznych. interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-10-22 2019-11-05
29 - rozwiń Interpelacja w sprawie postawienia znaku ograniczenia prędkości na odcinku drogi powiatowej nr 2368C relacji Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie. interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-10-22 2019-10-30
28 - rozwiń Interpelacja w sprawie postawienia przy drodze wiodącej przez las z Krotoszyna do Sadłogoszczy znaku ostrzegawczego informującego o ruchu pieszych. interpelacja Piotr Niestatek 2019-10-16 2019-10-23
27 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ulicy Marii Konopnickiej w Barcinie. interpelacja Marek Koliński 2019-10-11 2019-10-16
26 - rozwiń Interpelacja w sprawie przycięcia krzewów rosnących na ulicach osiedla domów jednorodzinnych w Barcinie. interpelacja Marek Koliński 2019-10-11 2019-10-17
25 - rozwiń Interpelacja w sprawie interwencji u zarządcy drogi wojewódzkiej nr 254, w celu „doświetlenia” przejścia dla pieszych oraz ograniczenia prędkości do 40 km/h w miejscu skrzyżowania w/w z ulicami Słowackiego i Artylerzystów (przejście przy kościele). interpelacja Marek Koliński 2019-10-11 2019-10-16
24 - rozwiń Interpelacja w sprawie usunięcia krzewów żywopłotu rosnącego na skarpie przy przejściu dla pieszych naprzeciwko Szkoły Podstawowej w Piechcinie. interpelacja Sławomir Zelek 2019-10-10 2019-10-17
23 - rozwiń Interpelacja w sprawie możliwości zamontowania progu zwalniającego przed dojazdem do skrzyżowania z drogą gminną w Barcinie Wsi od strony drogi wojewódzkiej nr 254 (łącznik DW z ul. Podgórną). interpelacja Witold Antosik 2019-09-13 2019-09-20
22 - rozwiń Interpelacja w sprawie wycinki/regulacji gałęzi rosnących na poboczu drogi wewnętrznej w Mamliczu, która łączy drogi powiatowe nr 2371C i nr 2369C. interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-08-22 2019-08-29
21 - rozwiń Interpelacja w sprawie postawienia znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h przy drodze gminnej 130308C Mamlicz-Barcin Wieś. interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-08-19 2019-08-26
20 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy kostki betonowej na trakcie spacerowym nad rzeką Noteć na wysokości Środowiskowego Domu Samopomocy oraz w sprawie ponownego zamontowania lustra na ul. 4 Stycznia na budynku nr 1. interpelacja Teresa Wilk 2019-08-16 2019-08-26
19 - rozwiń Interpelacja w sprawie wyczyszczenia z piasku rowu odwadniającego przy drodze wojewódzkiej nr 251 pomiędzy miejscowościami Knieja - Pturek. interpelacja Janusz Wojtkowiak 2019-08-16 2019-08-20
18 - rozwiń Interpelacja w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich interpelacja Agnieszka Gaczkowska 2019-08-13 2019-08-26
17 - rozwiń Interpelacja w sprawie postawienia znaku ograniczenia prędkości do 60 km/h przy drodze powiatowej nr 2368 Barcin - Złotniki Kujawskie w miejscowości Złotowo. interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-08-02 2019-08-26
16 - rozwiń Interpelacja w sprawie ponownej analizy i rozpatrzenia wniosku o wycinkę drzew znajdujących się w pasie ruchu drogowego przy DW 251 na łuku drogi w miejscowości Krotoszyn (tuż za zjazdem z ulicy Dworcowej) interpelacja Rafał Rydlewski 2019-07-29 2019-08-20
15 - rozwiń Interpelacja w sprawie oznakowania z ograniczeniem czasowym 3 parkingów przy ul. Artylerzystów interpelacja Janusz Wojtkowiak 2019-05-30 2019-06-05
14 - rozwiń Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych oraz udzielenia aprobaty Burmistrza na wycięcie trzech topoli rosnących przy pasie drogowym naprzeciwko posesji Mamlicz 16. interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-05-22 2019-08-20
13 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni na drogach gminnych w kierunku Dąbrówki Barcińskiej nr 130307C oraz części asfaltowej w kierunku Barcina Wsi, prostopadłych do drogi powiatowej nr 2371 interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-05-21 2019-06-05
12 - rozwiń Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ponowną analizę i rozpatrzenie wniosku o wycinkę drzew znajdujących się w pasie ruchu drogowego przy DW 251 na łuku drogi w miejscowości Krotoszyn. interpelacja Rafał Rydlewski 2019-04-29 2019-05-28
11 - rozwiń Interpelacja w sprawie parkingu należącego do sklepu interpelacja Rafał Rydlewski 2019-04-08 2019-04-16
10 - rozwiń Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wykonania montażu poprzecznych linii akustycznych na skrzyżowaniu ulic Żnińskiej, św. Wojciecha i Pałuckiej interpelacja Rafał Rydlewski 2019-03-18 2019-03-22
9 - rozwiń Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków na zakup projektu budowy oświetlenia drogi gminnej w Mamliczu interpelacja Agnieszka Sulecka 2019-01-16 2019-01-24
8 - rozwiń Interpelacja w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 251 w Młodocinie interpelacja Janusz Wojtkowiak 2019-01-15 2019-01-23
7 - rozwiń Interpelacja w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych interpelacja Paweł Ratajczak 2019-01-14 2019-01-21
6 - rozwiń Interpelacja w sprawie montażu oświetlenia świątecznego w Mamliczu interpelacja Agnieszka Sulecka 2018-12-17 2018-12-31
5 - rozwiń Interpelacja w sprawie zainstalowania nowej lampy w Piechcinie interpelacja Jakub Wojciechowski 2018-12-14 2018-12-21
4 - rozwiń Interpelacja w sprawie wyposażenia placówek oświatowych w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów interpelacja Jakub Wojciechowski 2018-12-14 2018-12-20
3 - rozwiń Interpelacja w sprawie montażu dekoracji świątecznych interpelacja Hubert Łukomski 2018-12-06 2018-12-18
2 - rozwiń Interpelacja w sprawie oświetlenia na stadionie interpelacja Rafał Rydlewski 2018-12-04 2018-12-13
1 - rozwiń Interpelacje w sprawach: zmiany sposobu parkowania przy garażach na ul. Lotników, postawienia znaku drogowego oraz o interwencję u zarządcy drogi nr 254 w sprawie poprawy nawierzchni ul. Mogileńskiej w Barcinie. interpelacja Remigiusz Paszkiet 2018-12-04 2018-12-13