Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie przestawienia znaków D-42/D-43 początek/koniec obszaru zabudowanego.

Numer: 54, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-09-29, data przekazania: 2020-09-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jakub Wojciechowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2020-10-01