Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie przycięcia krzewów rosnących na ulicach osiedla domów jednorodzinnych w Barcinie.

Numer: 26, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-10-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Koliński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-10-17