Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie wycinki drzew przy drodze wojewódzkiej nr 251

Numer: 63, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-01-04, data przekazania: 2021-01-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-01-18