Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie montażu ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej przy przejeździe kolejowym w Piechcinie

Numer: 56, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-10-08, data przekazania: 2020-10-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bartłomiej Uszko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2020-10-13