Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie montażu ławki w okolicy schodów łączących ulicę Doktora Krzysia z ulicą Jakuba Wojciechowskiego.

Numer: 42, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-05-04, data przekazania: 2020-05-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-05-12