Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie pominięcia sołectw we wniosku o wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Numer: 53, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-09-21, data przekazania: 2020-09-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Sulecka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, data odpowiedzi: 2020-09-28