Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie interwencji w Zarządzie Dróg Powiatowych dot. udrożnienia rowów przy drodze powiatowej

Numer: 67, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-02-19, data przekazania: 2021-02-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Sulecka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2021-03-02