Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie wyczyszczenia z piasku rowu odwadniającego przy drodze wojewódzkiej nr 251 pomiędzy miejscowościami Knieja - Pturek.

Numer: 19, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-08-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Wojtkowiak przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-08-20