Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie wykonania progu zwalniającego na ul. Podgórnej w Barcinie.

Numer: 45, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-06-19, data przekazania: 2020-06-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Wojtkowiak przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2020-06-26