Przejdź do treści

W sprawie wykaszania i korekty drzewostanu na placach zabaw

 • Rodzaj: Interpelacja
 • Skierowane do: Burmistrz Barcina
 • Interpelujący: Ewa Chęś
 • Data wpływu: 07-06-2024
 • Data przekazania: 07-06-2024
 • Treść:

  W imieniu mieszkańców proszę o wykaszanie i korektę drzewostanu na placach zabaw ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Pturek gdzie lipy otaczające plac zabaw mają swoje gałęzie przy samej ziemi. To nie tylko utrudnia dzieciom wydostanie piłki ale też naraża na ukąszenie przez pszczoły czy inne owady.

 • Załączniki do pobrania:

Odpowiedź

 • Odpowiadający: Burmistrz Barcina
 • Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska
 • Data odpowiedzi: 13-06-2024
 • Treść:

  W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 07.06.2024 r. informuję, że:

  Zwróciłem się do PPU „Wodbar” Sp. z o.o., utrzymującego tereny zieleni komunalnej, z prośbą o dokonanie korekty drzew gatunku lipa rosnących na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pturku. Jednocześnie informuję, że tereny przy świetlicach wiejskich wykaszane są cyklicznie w miarę potrzeb w ramach stałego utrzymania obszarów zieleni przez w/w spółkę gminną (kopia pisma w załączeniu).  

  Treść pisma skierowanego do PPU Wodbar:

  W związku z interpelacją złożoną przez Panią Ewę Chęś – radną Rady Miejskiej w Barcinie, zwracam się z prośbą o dokonanie korekty koron drzew gatunku lipa rosnących na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pturku.

  Jednocześnie, w nawiązaniu do pkt. 5 w/w interpelacji przypominam o konieczności wykaszania terenów przy świetlicach wiejskich w ramach stałego utrzymania obszarów zieleni komunalnej.  

 • Załączniki do pobrania: