Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych oraz udzielenia aprobaty Burmistrza na wycięcie trzech topoli rosnących przy pasie drogowym naprzeciwko posesji Mamlicz 16.

Numer: 14, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-05-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Sulecka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-08-20