Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie budowy placu zabaw w Mamliczu

Numer: 62, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-12-18, data przekazania: 2020-12-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Sulecka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, data odpowiedzi: 2020-12-22