Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie ustawienia w Piechcinie pojemnika na nakrętki

Numer: 61, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-12-03, data przekazania: 2020-12-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bartłomiej Uszko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-12-10