Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie interwencji u zarządcy drogi wojewódzkiej nr 254, w celu „doświetlenia” przejścia dla pieszych oraz ograniczenia prędkości do 40 km/h w miejscu skrzyżowania w/w z ulicami Słowackiego i Artylerzystów (przejście przy kościele).

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-10-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Koliński radny