Przejdź do treści

W sprawie wystąpienia do właściciela nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego o przycięcie gałęzi drzew i krzewów

 • Rodzaj: Interpelacja
 • Skierowane do: Burmistrz Barcina
 • Interpelujący: Krzysztof Harenda
 • Data wpływu: 04-06-2024
 • Data przekazania: 05-06-2024
 • Treść:

  W imieniu mieszkańców ulicy Wojska Polskiego w Barcinie zwracam się z prośbą o zwrócenie się do właściciela nieruchomości położonej na działce nr 79 (przy ul. Wojska Polskiego) w Barcinie o przycięcie gałęzi drzew i krzewów, które rosną wzdłuż ogrodzenia nieruchomości od ul. Wojska Polskiego oraz ul. Pakoskiej.

  W chwili obecnej część konarów i gałęzi rozrosło się poza ogrodzenie działki, na której są posadzone, do tego stopnia, że utrudniają parkowanie pojazdów oraz ruch pieszych.

 • Załączniki do pobrania:

Odpowiedź

 • Odpowiadający: Burmistrz Barcina
 • Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska
 • Data odpowiedzi: 13-06-2024
 • Treść:

  W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację dotyczącą przycięcia gałęzi drzew i krzewów rosnących wzdłuż ogrodzenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 79, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin, utrudniających parkowanie pojazdów i ruch pieszych, informuję, że zwróciłem się do współwłaścicieli w/w nieruchomości z prośbą o dokonanie stosownej korekty (kopia pisma w załączeniu).

  Treść pisma skierowanego do współwłaścicieli nieruchomości:

  W związku z interpelacją złożoną przez Pana Krzysztofa Harendę – radnego Rady Miejskiej w Barcinie, zwracam się z prośbą o przycięcie gałęzi drzew i krzewów wychodzących poza granice działki nr 79, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin (posesja przy ul. Pakoskiej 18), której są Państwo współwłaścicielami, utrudniających parkowanie pojazdów i ruch pieszych ciągami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż w/w nieruchomości. 

 • Załączniki do pobrania: