Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie naprawy progu zwalniającego na ul. Dra Stanisława Krzysia

Numer: 46, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-06-29, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2020-07-03