Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie naprawy lampy przy ul. Artylerzystów

Numer: 64, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-01-05, data przekazania: 2021-01-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2021-01-07