Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie wystosowania pisma do właściciela dawnego ośrodka wczasowego w miejscowości Pturek w sprawie usunięcia dawnej reklamy.

Numer: 38, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-03-13, data przekazania: 2020-03-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Wojtkowiak przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2020-03-18