Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego stała 2018-11-23 II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała 2018-11-23 II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-23 II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej stała 2018-11-23 II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-23 II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie
Komisja Statutowa (doraźna) doraźna 2018-12-21 Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej stała 2018-11-23 II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie