Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego stała 2024-05-10
2 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała 2024-05-10
3 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-10
4 Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej stała 2024-05-10
5 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-10
6 Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej stała 2024-05-10