Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie usunięcia betonowego szkieletu słupa oświetleniowego

Numer: 55, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-10-06, data przekazania: 2020-10-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2020-10-09