Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie zanieczyszczonej drogi wojewódzkiej nr 251

Numer: 60, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-11-26, data przekazania: 2020-11-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jakub Wojciechowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-12-01