Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ulicy Marii Konopnickiej w Barcinie.

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-10-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Koliński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2019-10-16