Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie ujęcia w harmonogramie robót brukarskich na rok 2020 naprawy chodnika przy ul. Artylerzystów w Barcinie.

Numer: 32, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-12-10, data przekazania: 2019-12-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewa Kołodziejska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2019-12-19