Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie zakupu dekoracji świątecznych.

Numer: 30, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-10-22, data przekazania: 2019-10-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Sulecka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2019-11-05