Przejdź do treści

W sprawie korekty drzewostanu przy drodze wojewódzkiej nr 251

 • Rodzaj: Interpelacja
 • Skierowane do: Burmistrz Barcina
 • Interpelujący: Ewa Chęś
 • Data wpływu: 07-06-2024
 • Data przekazania: 07-06-2024
 • Treść:

  W imieniu mieszkańców proszę o korektę drzewostanu przy drodze DW 251.

  Krzewy rosnące tuż przy krawędziach jezdni swą objętością zalegają na jezdni, osoby poruszające się rowerami i skuterami trzymające się blisko krawędzi jezdni są bezpośrednio narażone na okaleczenia i zniszczenie odzieży. By uniknąć takiej sytuacji kierujący odruchowo gwałtownie odbijają na środek jezdni, narażając się w ten sposób na utratę zdrowia czy życia. Poza tym rozrastające się krzewy są często schronieniem dzikich zwierząt i bardzo często gwałtownie wchodzą na jezdnie stwarzając w ten sposób zagrożenie życia.

 • Załączniki do pobrania:

Odpowiedź

 • Odpowiadający: Burmistrz Barcina
 • Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska
 • Data odpowiedzi: 13-06-2024
 • Treść:

  W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 07.06.2024 r. informuję, że:

  Wystąpiłem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z prośbą o przeprowadzenie korekty koron drzew i krzewów rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 251 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (kopia pisma w załączeniu). 

  Treść pisma skierowanego do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

  […] Jednocześnie, w związku z w/w interpelacją zwracam się z prośbą o przeprowadzenie korekty koron drzew i krzewów rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 251 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • Załączniki do pobrania: