Przejdź do treści

W sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 251

 • Rodzaj: Interpelacja
 • Skierowane do: Burmistrz Barcina
 • Interpelujący: Ewa Chęś
 • Data wpływu: 07-06-2024
 • Data przekazania: 07-06-2024
 • Treść:

  W imieniu mieszkańców proszę o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich celem umiejscowienia „przejścia dla pieszych” na drodze DW 251 w miejscowości Knieja II,  Młodocin I, Młodocin II i Pturek w pobliżu przystanków autobusowych oraz oznakowanie tych przejść.

  W wymienionych wyżej miejscowościach brak jest przejść dla pieszych, co na tak ruchliwej drodze naraża na niebezpieczeństwo nie tylko dzieci, młodzież i mieszkańców tych miejscowości ale inne osoby przyjezdne.

 • Załączniki do pobrania:

Odpowiedź

 • Odpowiadający: Burmistrz Barcina
 • Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg
 • Data odpowiedzi: 13-06-2024
 • Treść:

  W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 07.06.2024 r. informuję, że:

  Wystąpiłem do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich, o wyznaczenie przejść dla pieszych w rejonie przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 w miejscowościach Knieja, Pturek i Młodocin (kopia pisma w załączeniu). 

  Treść pisma skierowanego do marszałka województwa:

  W nawiązaniu do treści interpelacji złożonej w dniu 07.06.2024 r. przez Panią Ewę Chęś - Radną Rady Miejskiej w Barcinie, zwracam się z prośbą o wyznaczenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 w rejonie przystanków autobusowych Knieja II, Pturek, Młodocin I, Młodocin II.

  Utworzone przejścia dla pieszych zapewnią m.in. komunikację pieszą między zatokami autobusowymi zlokalizowanymi po obu stronach jezdni. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy i przyjezdnych, którzy korzystają z infrastruktury przystankowej zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu.

 • Załączniki do pobrania: