Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie zainstalowania nowej lampy w Piechcinie

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2018-12-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jakub Wojciechowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-21