Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie przycięcia drzewostanu przy drodze wojewódzkiej nr 254.

Numer: 57, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-10-15, data przekazania: 2020-10-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-10-22