Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości zwiększenia częstotliwości wywozu pojemników na makulaturę oraz plastik z terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Numer: 37, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-03-03, data przekazania: 2020-03-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-03-13