Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie usunięcia z drogi powalonego drzewa.

Numer: 36, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-03-02, data przekazania: 2020-03-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-03-17