Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-01-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Ratajczak wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-21