Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie poprawy stanu dróg zlokalizowanych pomiędzy garażami przy ul. Lotników i Dworcowej w Barcinie .

Numer: 39, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-03-13, data przekazania: 2020-03-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Remigiusz Paszkiet radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2020-03-18