Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu PKP z prośbą o uporządkowanie terenu należącego do spółki oraz zabezpieczenie budynków, które się tam znajdują.

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-11-07, data przekazania: 2019-11-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sławomir Zelek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2019-11-18