Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie montażu pojemnika na psie odchody na ulicy doktora Stanisława Krzysia

Numer: 44, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-06-08, data przekazania: 2020-06-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-06-22