Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie oświetlenia na stadionie

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2018-12-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-13