Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wykonania montażu poprzecznych linii akustycznych na skrzyżowaniu ulic Żnińskiej, św. Wojciecha i Pałuckiej

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-03-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-22