Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie interwencji u Zarządcy drogi nr 254 w celu poprawy jej stanu.

Numer: 40, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-03-13, data przekazania: 2020-03-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Remigiusz Paszkiet radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2020-03-18