Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie podcięcia korony drzewa.

Numer: 49, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-08-10, data przekazania: 2020-08-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-08-19