Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ul. Polnej w Barcinie.

Numer: 33, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-12-17, data przekazania: 2019-12-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Koliński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2019-12-19