Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie naprawy chodnika przy ul. Jakuba Wojciechowskiego

Numer: 58, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-11-16, data przekazania: 2020-11-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2020-11-20