Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ponowną analizę i rozpatrzenie wniosku o wycinkę drzew znajdujących się w pasie ruchu drogowego przy DW 251 na łuku drogi w miejscowości Krotoszyn.

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-04-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny