Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie naprawy chodnika przy ul. Artylerzystów w Barcinie

Numer: 65, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-01-11, data przekazania: 2021-01-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2021-01-18