Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie montażu dekoracji świątecznych

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2018-12-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Hubert Łukomski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-18