Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich

Numer: 18, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-08-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Gaczkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-08-26