Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie wystosowania pisma do wykonawcy nowo wybudowanego budynku przy ulicy Artylerzystów 29 o wykonanie robót przywracających stan sprzed rozpoczęcia budowy na działce będącej własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie.

Numer: 34, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-01-20, data przekazania: 2020-01-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-01-23