Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie naprawy chodnika biegnacego wzdłuż ulicy Jakuba Wojciechowskiego.

Numer: 41, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-04-14, data przekazania: 2020-04-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2020-04-21