Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie parkingu należącego do sklepu

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-04-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-16