Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Barcinie

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

W sprawie wykonania odwodnienia drogi powiatowej 2364 Młodocin – Jadowniki i drogi wojewódzkiej 251 w miejscowości Młodocin.

Numer: 68, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-02-25, data przekazania: 2021-02-25

Interpelacja w sprawie:

Wykonania odwodnienia drogi powiatowej 2364  Młodocin – Jadowniki i drogi wojewódzkiej 251 w miejscowości Młodocin.

Uzasadnienie:

Roztopy spowodowały przepływ wody z drogi powiatowej na drogę  wojewódzką  co sprawiło duże zagrożenie dla ruchu  i uniemożliwiło przejazd drogą powiatową. Woda  zalała  także pola uprawne.

Proszę o skierowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych o wykonanie rowów przy  drodze powiatowej  i do  Zarządu Dróg Wojewódzkich o wykonanie przepustu przy   drodze wojewódzkiej.

Ten sam problem wystąpił w styczniu w 2018 roku. W tej sprawie złożyłem interpelację na sesji 23 lutego 2018 roku, na którą otrzymałem odpowiedź o skierowaniu odpowiednich pism do zarządców dróg.  Temat poruszyłem także na sesji 27 marca 2018 roku, kiedy był omawiany stan dróg w gminie Barcin i gościli na sesji Starosta Żniński pan Zbigniew Jaszczuk i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie pan  Andrzej Górzyński.

Pan dyrektor obiecywał, że z chwilą ustąpienia zmarzliny rozpoczną się prace ziemne w celu rozwiązania problemu.

Do interpelacji załączam dokumentację fotograficzną z roku 2021.

Dokumentacja fotograficzna: 1, 2, 3, 4, 5

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Wojtkowiak przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2021-03-02

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 25 lutego 2021 r. w sprawie wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 2364C Młodocin - Jadowniki i drogi wojewódzkiej nr 251 w miejscowości Młodocin, w załączeniu przekazuję kopię pisma wysłanego do ZDW w Bydgoszczy oraz ZDP w Żninie w przedmiocie sprawy.

Treść odpowiedzi z dnia 2.03.2021 r.

W nawiązaniu do interpelacji złożonej w dniu 25 lutego 2021 r. w sprawie wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 2364C Młodocin - Jadowniki i drogi wojewódzkiej nr 251 w miejscowości Młodocin, w załączeniu przekazuję dotychczasową korespondencję w przedmiocie sprawy z ZDW w Bydgoszczy, ZDP w Żninie oraz GSW w Barcinie.

Treść odpowiedzi z dnia 10.06.2021 r. (dotychczasowa korespondencja w przedmiocie sprawy)

W nawiązaniu do interpelacji złożonej w dniu 25 lutego 2021 r. w sprawie wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 2364C Młodocin - Jadowniki i drogi wojewódzkiej nr 251 w miejscowości Młodocin, w załączeniu przekazuję kserokopię odpowiedzi ZDW w Bydgoszczy na pismo wystosowane w dniu 10.06.2021 r.

Treść odpowiedzi z dnia 4.08.2021 r. wraz z kserokopią odpowiedzi ZDW w Bydgoszczy.