Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie wykonania odwodnienia drogi powiatowej 2364 Młodocin – Jadowniki i drogi wojewódzkiej 251 w miejscowości Młodocin.

Numer: 68, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-02-25, data przekazania: 2021-02-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Wojtkowiak przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2021-03-02