Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie postawienia przy drodze wiodącej przez las z Krotoszyna do Sadłogoszczy znaku ostrzegawczego informującego o ruchu pieszych.

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-10-16, data przekazania: 2019-10-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Niestatek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2019-10-23