Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Barcinie

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacja w sprawie postawienia przy drodze wiodącej przez las z Krotoszyna do Sadłogoszczy znaku ostrzegawczego informującego o ruchu pieszych.

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2019-10-16, data przekazania: 2019-10-18

Zwracam się z uprzejmą prośbą o ustawienie znaku ostrzegającego przed pieszymi, spacerującymi z dziećmi jeżdżącymi na rowerach, wózkach, biegających przez las prowadzącej z Krotoszyna do Sadłogoszcza. Powyższa prośba podyktowana jest troską o bezpieczeństwo wyżej wymienionych grup mieszkańców (użytkowników drogi).

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Niestatek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2019-10-23

W nawiązaniu do interpelacji złożonej dnia 16 października 2019 r. dotyczącej ustawienia znaków ostrzegających przed niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego (pieszymi, spacerującymi z dziećmi, biegaczami, rowerzystami) na drodze przez las prowadzącej od Krotoszyna do Sadłogoszczy, informuję, że Pana interpelacja została rozpatrzona pozytywnie.

Z uwagi na fakt, iż odcinek drogi relacji Krotoszyn – Sadłogoszcz stanowi drogę publiczną gminną nr 130303C konieczne jest opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego oraz jego zatwierdzenie przez Starostę Żnińskiego. Projekt obejmował będzie wprowadzenie dodatkowego oznakowania pionowego w postaci znaków ostrzegawczych typu A-30 „Inne niebezpieczeństwo” z tabliczką T-3 „Piesi” od strony skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 oraz na wysokości oczyszczalni ścieków tj. na odcinku leśnym.

Planowany termin wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu drogowego – do końca 2019 roku.  

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania