Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie naprawy progu zwalniającego, korekty drzew i braku pojemników na cmentarzu oraz ustawienia lustra na skrzyżowaniu.

Numer: 59, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-11-17, data przekazania: 2020-11-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Koliński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg oraz Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środ, data odpowiedzi: 2020-11-20